SAJT Putovanja Dijete Zdravlje Poznati Saveti Vežbe Smeh i zabava Пиркетов Блог Marketing


Skorašnje poruke

Stranice: [1] 2 3 ... 10
1
Šta se dešava u Dijaspori / Koje zemlje traže najviše radnike
« Poslednja poruka od strane Simon poslato Maj 25, 2015, 12:45:08 posle podne »
Širom sveta poslodavci se suočavaju s poteškoćama u pronalaženju potrebnih kadrova, a prosečno čak 38 odsto njih u četrdesetak zemalja, obuhvaćenih anketom, ističe da se susreće s takvim problemom.

Izvor: BlicPrema istraživanju koje je uradila agencija za privremeno zapošljavanje Menpauer, s najtežom "nestašicom talenata" suočavaju se poslodavci u Japanu, dok je ta stopa najslabija u Španiji i Irskoj, navodi se u studiji.

Ovakvi rezultati ne čude, ukoliko u obzir uzmemo one iz prethodnih godina. "Menpauer" svake godine pravi ovakvu vrstu istraživanja, a rezultati su od 2008. godine manje-više slični.
 
To pokazuje da je u zemljama koje muku muče sa nestašicom kadrova, ovaj problem hronične prirode.
 
Prema istraživanju pomenute agencije, u proseku 38 odsto poslodavaca u zemljama obuhvaćenim anketom ima problem sa nedostatkom kadrova.
 
Situacija je najkritičnija u Japanu, gde se sa ovim problemom susreće neverovatnih 83 procenta poslodavaca. U stopu ih prate Brazil sa 68, Indija sa 61, odnosno Turska i Hongkong sa 58 procenata poslodavaca koji se suočavaju sa manjkom odgovarajućih kandidata za posao.
 
Što se nemačkih poslodavaca tiče, njih 39 odsto ima poteškoća sa manjkom kvalifikovanih kadrova, dok su Kina i SAD na 35 posto.
 
Srbija i Crna Gora nisu obuhvaćene ovim istraživanjem, ali zato jesu ostale komšijske države.
 
Članice EU Bugarska i Rumunija takođe kubure sa manjkom odgovarajućih kadrova, te čak 54 procenta tamošnjih poslodavaca jednostavno nema koga da zaposli.
 
U Hrvatskoj je taj procenat nešto niži, i iznosi 52 odsto, dok su u najmanjem problemu slovenački poslodavci, gde tek svaki četvrti ima poteškoću u pronalaženju odgovarajućih kandidata za zaposlenje.
 
Što se tiče začelja ove liste, apsolutni šampioni su Irci, gde svega tri posto poslodavaca ima problem sa "nestašicom talenata." Slično je i u Španiji, Slovačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Južnoj Africi.
 
Deset poslova za koje je najteže pronaći odgovarajuće kandidate, barem prema rezultatima ove studije jesu:

1 - Stručni trgovački radnici
2 - Inženjeri
3 - Predstavnici prodaje (Sales Representatives)
4 - Tehničari
5 - Stručna lica u oblasti računovodstva i finansija
6 - Menadžemnt i upravljačke funkcije
7 - IT inženjeri
8 - Vozači
9 - Sekretarice i administrativno osoblje
10- Fizički radnici
 
Kao najčešći uzrok problema u pronalaženju potrebnih kadrova jeste nedostatak tehničke kompetentnosti, koji je ubedljivo najzastupljeniji razlog,daleko ispred problema radnog iskustva ili stečene kvalifikacije (diplome), ili pak visokih očekivanja kandidata.

Problem u dolaženju do željenih kadrova povećava se s veličinom kompanije, ističu u "Menpaueru."

U Francuskoj svaki treći poslodavac (29 odsto) ima poteškoća u zapošljavanju, i to uglavnom zanatlija i kvalifikovanih radnika, vozača i administrativnog osoblja.
 
Ova proporcija veća je u odnosu na prošlu godinu, kada je njih 21 odsto prijavilo takav problem.

Odogovrni iz Menpauer grupe ističu da je pred kompanijama u 2015. veliki izazov da ovaj problem reše organizovanjem kratkih kurseva ili obuka za profile za kojima imaju potrebu.

Istraživanje je obuhvatilo 41.748 poslodavaca iz 42 zemlje sveta.
2
Kolima, autobusom, kombijem... / Odg: Makedonska granična policija povukla se sa granice između Srbije i Makedonije!
« Poslednja poruka od strane Admin poslato Maj 21, 2015, 05:48:51 posle podne »
Od putnika nam stižu informacije da se kroz Makedoniju prolazi bez problema prema Grčkoj.
3
Prolazna soba / Sporazumi o socijalnom osiguranju sa 29 zemalja
« Poslednja poruka od strane Simon poslato Maj 21, 2015, 05:31:58 posle podne »
Republika Srbija ima sporazume o socijalnom osiguranju sa 29 zemalja, kojima su uređena pitanja priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja:

DRŽAVA

   Austrija
   Belgija
   BiH
   Bugarska
   Crna Gora
   Češka
   Danska
   Egipat
   Francuska
   Holandija
   Hrvatska
   Italija
   Kanada
   Kipar
   Libija
   Luksemburg
   Mađarska
   Makedonija
   Nemačka
   Norveška
   Panama
   Poljska
   Rumunija (samo zdravstveno osiguranje)
   Slovačka
   Slovenija
   Švajcarska
   Švedska
   Turska
   Velika Britanija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava

Starosna penzija:

 • Zahtev
  Fotokopija lične karte
  Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)
  Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
  Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
  Dokaz o penzijskom stažu u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu i druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i sl.), u originalu
  Dokaz o prestanku zaposlenja  - rešenje (fotokopija)
  Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)
  Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004)
  Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
  Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu
  Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (za osiguranike koji podnose zahtev za prevremenu starosnu penziju, uz postojanje invalidnosti - Nemačka, Francuska). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Invalidska penzija:

 • Zahtev
  Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije, potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja
  Potvrda o radnom mestu i opis posla koji osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva (popunjava kadrovska služba poslodavca)
  Prijava o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu
  Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
  Dokaz o korišćenju prava - evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
  Fotokopija lične karte
  Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)
  Fotokopija zdravstvene knjižice
  Dokaz o penzijskom stažu u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
  Dokaz o prestanku zaposlenja - rešenje (fotokopija)
  Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)
  Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004)
  Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
  Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Porodična penzija:

po smrti korisnika

 • Zahtev
  Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog korisnika penzije
  Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
  Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti korisnika prava
  Pravosnažna sudska presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga
  Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
  Fotokopija rešenja o penziji umrlog korisnika penzije ostvarenoj u inostranstvu, dokaz o penzijskom stažu u zemljama ugovornicama
  Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
  Poresko uverenje za podnosioce zahteva: o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti korisnika penzije, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
  Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

po smrti osiguranika

 • Zahtev
  Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog osiguranika
  Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
  Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti osiguranika (original)
  Pravosnažna sudsku presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga
  Prijava o povredi na radu, ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu (ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)
  Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika
  Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
  Fotokopija zdravstvene knjižice članova porodice
  Dokaz o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
  Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. godine)
  Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004) za pokojnog osiguranika
  Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika
  Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)
  Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
  Poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u  kvartalu pre smrti osiguranika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
  Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Tuđa pomoć i nega:

za osiguranika

 • Zahtev
  Original medicinska dokumentacija od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja, potrebi pomoći i nege drugog lica
  Overena fotokopija radne knjižice
  Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ
  Dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa
  Prijava o povredi na radu, ukoliko je telesno oštećenje, potreba za pomoći i negom drugog lica nastala kao posledica povrede na radu

za korisnika

 • Zahtev
  Original medicinsku dokumentaciju od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja, potrebi pomoći i nege drugog lica
  Fotokopija lične karte
  Naziv i adresa ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica, ako je podnosilac zahteva smešten u takvu ustanovu
  Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom,  u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu:

 • Zahtev
  Svi pisani dokazi o stažu navršenom u inostranstvu
  Fotokopija radne knjižice
  Dokaz o služenju vojnog roka
  Fotokopija lične karte
  Izvod iz matične knjige rođenih
  Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Odobrenje isplate penzije u inostranstvu

 • Zahtev
  Kopija rešenja o penziji
  Dokaz o državljanstvu
  Dokaz o stalnom boravku u inostranstvu
4
Informacije i saveti za putovanje, školovanje... / Gde letovati sa decom?
« Poslednja poruka od strane Goca poslato Maj 18, 2015, 11:20:13 posle podne »
Porodični odmor može da bude pravo zadovoljstvo samo ukoliko se dobro isplanira. Turska idealna ukoliko vodite bebu na more, Grčka ako letujete s tinejdžerima

Izvor: Novosti

Gde na letovanje sa decom

Odmor sa decom može da bude pravo zadovoljstvo samo ukoliko se dobro isplanira.

Deca odmor zamišljaju potpuno drugačije od roditelja, i da ne bi bilo nesporazuma, treba odabrati destinaciju koja odgovara svačijim željama.

Roditelji s malom decom najbolji odmor imaće u Turskoj, jer je većina hotela u ovoj zemlji “bebi frendli”. To znači da je dobar deo usluge podređen maloj deci. Između ostalog, to znači da, uz dečje bazene, igrališta i animatore, roditelje u sobi očekuju hrana za bebe, bebi kadica, ogradice, pelene i sve što bi inače morali da “vuku” od kuće. Ovu uslugu pružaju hoteli s pet zvezdica, s prethodnom najavom.

Međutim, čak i hoteli sa četiri zvezdice imaju odličan animacijski program i posebnu trpezariju za decu. U mnogim hotelima animatori roditeljima daju pejdžere, pa je odmor zagarantovan. “Kon Tikijev” paket-aranžman za Kemer u hotelu sa četiri zvezdice, u kojem dvoje dece boravi gratis, sa uslugom “sve uključeno”, košta 430 evra.

Ko ima decu školskog uzrasta i nema budžet koji može da pokrije letovanje u Turskoj za četvoročlanu porodicu, treba da izabere Egipat. Deca školskog uzrasta vole da čitav dan provedu u vodi, iz koje ih je teško isterati, a toplo Crveno more s garantovanih 27 stepeni tokom čitave godine rešava taj problem. Takođe, egipatski hotelijeri koji nude uslugu “sve uključeno” omogućavaju da deca po čitav dan piju sokove i jedu sladoled, što je veliki spas za prosečan srpski džep.

Školsko dete moglo bi da ode i na zanimljive izlete i vidi piramide u Kairu ili hram u Luksoru, što će biti korisno za časove istorije u petom razredu. Deca do 12 godina u pratnji roditelja najčešće u hotelu borave besplatno, a aranžmane već od 335 evra za Hurgadu nudi “Argus turs”.

Roditelji s tinejdžerima željnim noćnog provoda ne treba da razmišljaju, jer imaju samo jedno rešenje - Grčka. Animatori i večernja šetnja pored mora neće izmamiti osmeh na licima dece u pubertetu, ali ulica prepuna kafića hoće. To je i najlakši način da se adolescenti “izduvaju” a uporedo budu pod stalnom prismotrom, jer je u Grčkoj ulica s kafićima istovremeno i glavna ulica kojom turisti šetaju.

Trebalo bi i da vodite računa o tome da tinejdžerima kupanje ne znači mnogo ukoliko plaža nema bežični internet. Pre nego što odaberete hotel ili apartman ključno pitanje treba da bude: da li ima vaj-faj? Ukoliko hotel ima besplatan internet samo na recepciji, dete ćete u svakom trenutku moći da pronađete u lobiju.

Za Grčku treba tražiti “femili paket”, aranžmane kakve nudi “Viva travel”, a za čitavu porodicu oni koštaju od 329 evra za deset dana u Pefkohoriju.
5
Kolima, autobusom, kombijem... / Odg: Makedonska granična policija povukla se sa granice između Srbije i Makedonije!
« Poslednja poruka od strane Admin poslato Maj 09, 2015, 11:22:54 posle podne »
H I T N O !!!
Ministarstvo spoljnih poslova prepopručilo je državljanima Srbije da ne putuju u Makedniju zbog aktuelne nestabilne situacije nastale posle obračuna makedonske policije sa pripadnicima naoružane terorističke grupe, saopšteno je iz MSP.

Srpski državljani, koji nameravaju da se vraćaju iz Grčke potrebno je da koriste alterntivne pravce preko Bugarske, iako su i tamo moguća duža zadržavanja na granici.

Za aktuelne informacije naši građani se mogu obratiti ambasadama Republike Srbije u Skoplju i Sofiji, kao i Generalnom konzulatu u Solunu.

Ministarstvo spoljnih poslova nastavlja da prati situaciju i redovno će izveštavati javnost, navodi se u saopštenju.
6
Kolima, autobusom, kombijem... / Odg: Makedonska granična policija povukla se sa granice između Srbije i Makedonije!
« Poslednja poruka od strane Simon poslato Maj 09, 2015, 05:03:10 posle podne »
KAKO SADA DO GRČKE: Pravac Dimitrovgrad, pa Kulata i pravo na Solun!

DIREKTOR AGENCIJE TRAVELLAND SAVETUJE

Pravac Dimitrovgrad - Kulata, pa na Solun, savetuje Miloš Jovović, direktor Travelland-a, jednog od najvećih turoperatora za Grčku, kako da otputuju na more u svetlu najnovijih događaja u Makedoniji, posle  jutrošnje pucnjave u Kumanovu.

- To je put sa skoro identičnom kilometražom i alternativa koja je korišćena i kad su štajkovali makedonski i grčki carinici na Đevđeliji i na grčkom prelazu Evzoni, kaže Jovović izaražavajući nadu da će se situacija brzo smiriti.
7
Kolima, autobusom, kombijem... / Odg: Makedonska granična policija povukla se sa granice između Srbije i Makedonije!
« Poslednja poruka od strane Simon poslato Maj 09, 2015, 03:19:53 posle podne »
Ko je planirao na put za Makedoniju ili Grčku, ovog dana, a i sledećih nekoliko naša preporuka NIKAKO!.
Pratite medije i onda odlučite ali DANAS NIKAKO na put.
8
Kolima, autobusom, kombijem... / Makedonska granična policija povukla se sa granice između Srbije i Makedonije!
« Poslednja poruka od strane Admin poslato Maj 09, 2015, 02:53:55 posle podne »
Makedonska granična policija povukla se sa granice između Srbije i Makedonije, nakon sukoba u Kumanovu, nezvanično saznaje "Blic". Na granične prelaze poslate srpske policijske i vojne snage. Premijer Vučić zakazao za sutra vanrednu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.


Zbog povećanog rizika od terorizma, na srpskoj granici se nalaze pojačane snage srpske vojske i policije.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obavestio je predsednika Vlade Aleksandra Vučića da su na granicu aa Makedonijom upućene dodatne bezbednosne snage i da je u Kopnenoj zoni bezbednosti pojacčano prisustvo pripadnika Žandarmerije.Ministar Stefanović razgovarao je i sa makedonskom ministarkom unutrašnjih poslova Gordanom Jankuloski o trenutnoj situaciji u Makedoniji.
 
Stefanović je obavestio i Jankulosku da su upućene dodatne policijske snage na granici sa Makedonijom, potvrđeno je "Blicu" u kabinetu ministra policije.
 
Makedonski policajci su se povukli nakon nemira u Kumanovu. Srpski MUP je brzo reagovao, i na granične prelaze poslao policijske i vojne snage.
 
Premijer Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 13 sati vanrednu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti povodom situacije u Makedoniji.
 
Kako javljaju mediji, u jutrošnjoj akciji makedonske policije protiv naoružane grupe u Kumanovu poginula su tri policajca, a više njih je povređeno.
9
Naša iskustva sa turističkim agencijama / Odg: SUMNJIVO: Argus turs nudi letovanja, a nema dozvolu za prevoz!
« Poslednja poruka od strane Simon poslato Maj 07, 2015, 12:06:40 posle podne »
Srpski putnici ostali bez letovanja 07. maj

Sukob Srbije sa Turskom i Egiptom oko toga koje će avio-kompanije moći da lete iz koje zemlje preti da ostavi stotine srpskih putnika bez kupanja u moru.

Avio prevoznik iz Turske "Fribird"

Nakon što je turoperater Argus turs bio primoran da otkaže dva leta, 28. aprila i 8. maja za Egipat, sada je na pragu da otkaže još dva putovanja za Egipat i Tursku 19. i 26. maja.

Naime, Ministarstvo saobraćaja i dalje odbija da izda dozvolu za čarter letove avio-prevoznicima Fribird i Nesma iz Egipta i Korendon iz Turske, sa kojima Argus ima ugovoren prevoz putnika do popularnih letovališta.

Sva tri prevoznika su ranije već leteli iz Srbije, a čak su i sada ispunili sve tehničke i bezbednosne uslove Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, ali Ministarstvo saobraćaja odbija da im odobri letove.

"Iako su oni ispunili tehničke uslove, mi ne možemo da im izdamo dozvolu bez pozitivnog mišljenja Ministarstva saobraćaja, a ono je dalo negativno mišljenje. Sve tri kompanije su ponovile svoje zahteve za dobijanje dozvola i ti zahtevi su trenutno na novom razmatranju u Ministarstvu saobraćaja", kažu za Danas u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Kako naglašavaju, odluku Ministarstva očekuju "svakog trenutka", jer iako ne postoji zakonski rok za dostavu mišljenja, potrebno je što pre znati konačnu odluku da bi putnici imali vremena da eventualno naprave nove planove. Ako bi mišljenje bilo pozitivno, Direktorat bi mogao da dozvole izda "za sat ili dva".

Situacija slična ovoj dešava se gotovo svake godine, jer države nastoje da ograniče stranim kompanijama letove iz svoje zemlje, kako bi zaštitile domaći avio-sektor, ali rešenje uglavnom nađe na vreme uspostavljanjem barem približnog reciprociteta. Ovog puta, kompromis nije napravljen, a čini se da se situacija čak i zaoštrava.

"Situacija je složena, ali i zbunjujuća. Recimo, Turkiš erlajnsu je Srbija dala dozvolu za letove, a Korendonu nije. U međuvremenu su tamošnje vlasti stopirale dozvole za Er Srbiju. Na drugoj strani, egipatski Nesma erlajns nije dobio dozvolu, ali zato Er Kairo jeste. To je zbunjujuće jer je upravo Er Kairo avio-kompanija zbog koje je država Srbija o sopstvenom trošku već dva puta iz Egipta morala da vraća srpske putnike kući", kažu u Argusu, dodajući da bi ovo bila peta godina da ta turistička agencija leti Nesmom i da nikada nije bilo nikakvih problema.

Naglašavajući da se nadaju da će "prevladati razum" u Argusu napominju da su pokušali da sa Er Srbijom postignu dogovor o čarter letovima, ali da u tome nisu uspeli, jer domaći prevoznik nije mogao da ponudi dovoljno konkurentne uslove. Naime, Er Srbija raspolaže letelicama sa 144 sedišta, a Argusu je potrebno 188 mesta u avionu da bi cena po karti bila niža.

"Naša delatnost je masovni turizam, što znači da moramo da obezbedimo najnižu cenu", kažu u ovoj agenciji.

Dodajući da su do sada otkazali dva polaska za Hurgadu, u Argusu kažu da putnicima koji su odustali od aranžmana odmah vratili novac, ali da je većina pristala da pomeri termin putovanja i da su imali razumevanja za nastalu situaciju.

Avioprevoznik iz Egipta "Nesma"

Razlog izdavanja negativnog mišljenja kompanijama Nesma Airlines, Freebird, kao i dodatnim zahtevima Air Cairo iz Egipta i Corendon Airlines iz Turske je ozbiljan poremećaj na tržištu čarter letova, konstatovan na osnovu izveštavanja Direktorata civilnog vazduhoplovstva, potvrđenih od strane domaćeg prevozioca - kažu za Danas u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

U tom ministarstvu ističu da su domaći prevoznici ranije učestvovali u prevozu naših turista ka odredištima u Turskoj, Egiptu i dr. sa 80 odsto i više, u skladu sa nepisanim pravilom da svaka država vozi svoje turiste. Međutim, prema podacima za sezonu leto 2015. godine odnos je postao obrnut. Za sada su Er Srbiji došla odobrenja samo za tri od zahtevana četiri leta nedeljno ka Egiptu.

"Sa druge strane, samo u odnosu na prošlu godinu njihovi zahtevi su uvećani za oko 50 odsto, što je za nas neprihvatljivo i kosi se sa principima koji se ugovaraju u sporazumima o vazdušnom saobraćaju. Postupanja stranih prevozioca nisu bila u skladu sa dobrom praksom, pa i principima koji se načelno ugovaraju za redovni avio-prevoz, tj. oni nisu u koordinaciji sa svojim vazduhoplovnim vlastima pokušali da se dogovore sa našim prevoznicima i našim vazduhoplovnim vlastima, prema navodima DCV i Er Srbija, oko kapaciteta koji će se nuditi sa svake strane. Naprotiv, pokušavali su raznim vrstama pritisaka da iznude dobijanje dozvola u skladu sa svojim zahtevima. Dok se konsultacije ne obave i dogovori spreme za realizaciju, izdavanja pozitivnih mišljenja neće biti", ističu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
10
Avionom / Letovi do Njujorka do kraja 2015. godine
« Poslednja poruka od strane Simon poslato April 29, 2015, 09:55:12 pre podne »
Srbija će sa SAD potpisati sporazum o direktnim letovima u narednih nekoliko nedelja i letovi bi trebalo da budu uspostavljeni do kraja 2015. godine

Izvor: NovostiSrbija će sa SAD potpisati sporazum o direktnim letovima u narednih nekoliko nedelja i letovi bi trebalo da budu uspostavljeni do kraja godine, izjavila je u utorak potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.

"Naša želja je da to uradimo do kraja godine, ali ako bude i u prvom kvartalu sledeće godine, to je ozbiljan iskorak", rekla je Mihajlović na beogradskom aerodromu.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je rekla da je za sada u planu jedna destinacija - Njujork, ali da će se u narednom periodu razmatrati i letovi za druge gradove.

Ona je podsetila da je Vlada Srbije usaglasila i usvojila sporazum sa Vladom SAD i da je sada samo pitanje trenutka kada će on biti potpisani između dve zemlje dodajući da je to stvar protokola.
Stranice: [1] 2 3 ... 10